WordPress pri inštalácii témy alebo pluginu vyžaduje FTP údaje

V prípade, ak si chcete nainštalovať nový plugin alebo tému priamo z administrácie a systém od vás vyžaduje FTP prístupové údaje, je potrebné urobiť nasledovné:

  1. Skontrolovať a upraviť správne práva adresáru wp-content.
  2. Pridať nasledovný kód do wp-config.php:
define('FS_METHOD', 'direct');