Ako vypnúť chybové hlášky

V súbore wp-config.php vyhľadajte nasledujúci riadok:

define('WP_DEBUG', true);

Je možné, že tento riadok je už nastavený na hodnotu false. V takom prípade uvidíte nasledujúci kód:

define('WP_DEBUG', false);

V oboch prípadoch musíte tento riadok nahradiť nasledujúcim kódom:

ini_set('display_errors','Off');
ini_set('error_reporting', E_ALL );
define('WP_DEBUG', false);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);

Zmeny uložte a nahrajte súbor wp-config.php späť na server.

Zapnutie chýb PHP vo WordPress
Ak potrebujete zapnúť vypisovanie chybových hlášok, napríklad kvôli testovaniu, upravte kód nasledovne:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', true);

Tento kód umožní WordPressu znova začať zobrazovať chyby PHP, varovania a upozornenia.