Domov » Tipy » Open Graph

Open Graph

Metaznačky Open Graph sú útržky kódu, ktoré riadia, ako sa adresy URL zobrazujú pri zdieľaní na sociálnych médiách.

Sú súčasťou protokolu Open Graph spoločnosti Facebook  a používajú ich aj iné stránky sociálnych médií vrátane LinkedIn a Twitter (ak chýbajú karty Twitter).

Nájdete ich v <head> sekcii webovej stránky. Všetky značky og: pred názvom vlastnosti sú značky Open Graph.

  • og:title– Názov napríklad článku, podstránky a pod.
  • og:type– Typ objektu, napr. článok, podstránka a pod. V závislosti od typu, ktorý zadáte, môžu byť potrebné aj ďalšie vlastnosti.
  • og:image– URL obrázka, ktorá by mala reprezentovať váš objekt.
  • og:url– Kanonická adresa URL vášho objektu, ktorá sa použije ako jeho trvalé ID.